Phụ kiện cửa Hafele

Bản lề cửa 926.25.104
Mắt thần 959.00.094
Chốt xích 911.59.425
Tay co thủy lực âm 931.84.019
Chặn cửa 938.23.024
Thanh chắn bụi 950.05.344

Phụ kiện cửa gỗ hãng Hafele